Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

ZARZĄDZENIE ZARZĄDU FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019_2020

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019_2020

KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2019_2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019 2020 – pobierz

Załącznik 1 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załacznik 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata – pobierz

Załącznik 3 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik 4 Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola – pobierz

Załącznik 5 Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa w roku szkolnym 2019 2020 – pobierz

Załącznik 6 Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Załącznik 7 Oświadczenie o lokalizacji przedszkola – pobierz

Załącznik 8 Oświadczenie – zgoda na dodatkową rekrutację – pobierz

 

REKRUTACJA 2018/2019

Terminy składania deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019  – pobierz

Załącznik A Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym

2018/2018 – pobierz

Załącznik 1 Kryteria i punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 – pobierz

Załącznik 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego 2018/2019 pobierz

Załącznik 3 WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 –pobierz

Załącznik 3a Oświadczenie o wielodzietności –pobierz

Załącznik 3b Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata –pobierz

Załącznik 3c Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola –pobierz

Załącznik 3d Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa w roku szkolnym 2018/2019 –pobierz

Załącznik 3f Oświadczenie o zatrudnieniu –pobierz

Załącznik 4 REGULAMIN REKRUTACJI 2018/2019 –pobierz

 


REKRUTACJA 2017/2018

Załącznik 1. Terminy składania deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018  – pobierz

Załącznik 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018 – pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 – pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI 2017/2018 – pobierz

Załącznik 3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata – pobierz

Załącznik 4 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załącznik 5 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik 6 Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola – pobierz

Załącznik 7 Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz

Załącznik 8 Oświadczenie o lokalizacji przedszkola – pobierz

Załącznik 9 Oświadczenie – zgoda na dodatkową rekrutację – pobierz

Załącznik 10 Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz


DRZWI OTWARTEREKRUTACJA 2016/2017

Załącznik 1 Regulamin i harmonogram rekrutacji 2016/ 2017 – pobierz

Załącznik 2 Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 2016/2017 – pobierz

Załącznik 3 Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. – pobierz

Załącznik 4 Oświadczenie o  rodzeństwie – pobierz

Załącznik 5 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załącznik 6 Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Załącznik 7 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik 8 Oświadczenie – zgoda na dodatkową rekrutację –  pobierz


Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Familijna Rosocha”   trwa przez cały rok. Wnioski wraz z załącznikami można składać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Zał. 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola – pobierz

Zał. 2 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Zał. 3 Oświadczenie o rodzeństwie – pobierz

Zał. 4 Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Zał. 5 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz